A weboldalon található minden adat, kép a Meditum Services Kft. szellemi terméke

A weboldalon található minden tartalom (ideértve egyebek mellett a képeket, adatokat és eljárások leírását is) szerzői és egyéb jogi védelem alá esik. Az oldal tartalmának felhasználására a Meditum Services Kft. előzetes, írásbeli engedélyével kerülhet sor. Ideértve az oldal teljes tartalmának, vagy annak egy részletének többszörözését és megjelenítését bármely médiumban vagy weboldalon.

A Felhasználó a weboldal tartalmának felhasználásával, mint ráutaló magatartással (Ptk. 6:4.§, 6:5.§) tumodásul veszi, hogy a Felhasználó és a Meditum Services Kft. között megállapodás jön létre,  amely a Meditum Services Kft. felhasználásról való tudomásszerzésével válik hatályossá. Ezen megállapodás értelmében a Felhasználó a felhasználás ellenértékeként minden megkezdett napi felhasználásért, naponta 45.000 Ft + ÁFA díjat köteles a Meditum Services Kft. számára, az ezt magába foglaló felszólítás és számla kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. Jelen díj összegét nem befolyásolja, hogy a Felhasználó milyen mennyiségű tartalmat használt fel, átalánydíjként értendő. 

Jogsértést követ el aki az oldal tartalmát a Meditum Services Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül felhasználja. Amennyiben a fent megjelölt díjat a megjelölt határidőig nem fizeti meg, a jogsértés kiküszöbölése érdekében a Meditum Services Kft. eljárást fog kezdeményezni, mind az illetékes bíróságon,  mind a jogsértést elkövető weboldalának szolgáltatójánál (2001. évi CVIII. törvény 13./A. §).

Elérhetőségeink

Telefon: +36 20 403 8968
E-mail: info@meditumdental.hu
Viber: +36 20 403 8968
Cím: H-1027 Budapest, 
Margit körút 38/A

Tartalom felhasználási feltételek

Nyitva tartás

Előzetes bejelentkezés alapján
fogadjuk pácienseinket!

H - P: 08:00-20:00


Időpontfoglalás